Suostumus

Rekisteröidyltä saatu suostumus on yksi lainmukainen käsittelyperuste henkilötietojen käsittelylle. Nämä artikkelit käsittelevät suostumusta ja siihen liittyviä tarkennuksia.

Pääartikkeli

Määritelmät

Tärkeimpien GDPR-asetuksen termien määritelmät.

Lue artikkeli >

GDPR
Pääartikkeli

Suostumuksen edellytykset

Kun henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyltä saatuun suostumukseen, seuraavien periaatteiden on täytyttävä suostumusprosessissa.

Lue artikkeli >

GDPR
Pääartikkeli

Lapsen suostumus

Lasten henkilötietoja suojellaan GDPR-asetuksessa erityisen tarkasti. Seuraavien periaatteiden on täytyttävä käsiteltäessä lasten henkilötietoja suostumukseen perustuen.

Lue artikkeli >

GDPR
Pääartikkeli

Erityiset henkilötiedot

Erityisiä henkilötietoryhmiä ovat mm. rotu ja etninen alkuperä tai ammattiliiton jäsenyys. Tällaisia henkilötietoja saa käsitellä ainoastaan tämän artiklan listaamissa tilanteissa.

Lue artikkeli >

Pääartikkeli

Oikeus tietojen poistamiseen

Tiettyjen perusteiden täyttyessä (mm. henkilötietojen käsittelyn perustuessa suostumukseen), rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot poistumaan rekisteristä.

Lue artikkeli >

Pääartikkeli

Oikeus tietojen siirtämiseen

Kun henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen tai suoritetaan automaattisesti, rekisteröidyllä on oikeus saada tietonsa ja siirtää tietonsa toiselle rekisterinpitäjälle estämättä.

Lue artikkeli >

Kommentoi tai kysy muilta!

Katso koko GDPR-asetus >

Katso kaikki blogikirjoitukset >