Tietosuojatieto.fi

Suostumus

Rekisteröidyltä saatu suostumus on yksi lainmukainen käsittelyperuste henkilötietojen käsittelylle. Nämä artikkelit käsittelevät suostumusta ja siihen liittyviä tarkennuksia.

Pääartikkeli

Määritelmät

Tärkeimpien GDPR-asetuksen termien määritelmät.

Pääartikkeli

Suostumuksen edellytykset

GDPR

Kun henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyltä saatuun suostumukseen, seuraavien periaatteiden on täytyttävä suostumusprosessissa.

Pääartikkeli

Lapsen suostumus

GDPR

Lasten henkilötietoja suojellaan GDPR-asetuksessa erityisen tarkasti. Seuraavien periaatteiden on täytyttävä käsiteltäessä lasten henkilötietoja suostumukseen perustuen.

Pääartikkeli

Erityiset henkilötiedot

GDPR

Erityisiä henkilötietoryhmiä ovat mm. rotu ja etninen alkuperä tai ammattiliiton jäsenyys. Tällaisia henkilötietoja saa käsitellä ainoastaan tämän artiklan listaamissa tilanteissa.

Pääartikkeli

Oikeus tietojen poistamiseen

Tiettyjen perusteiden täyttyessä (mm. henkilötietojen käsittelyn perustuessa suostumukseen), rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot poistumaan rekisteristä.

Pääartikkeli

Oikeus tietojen siirtämiseen

Kun henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen tai suoritetaan automaattisesti, rekisteröidyllä on oikeus saada tietonsa ja siirtää tietonsa toiselle rekisterinpitäjälle estämättä.

Kommentoi tai kysy muilta!

artikkelit aiheittain