Henkilötietojen liikkuvuus

Artikkelit, joissa tarkastellaan edellytyksiä ja vaatimuksia henkilötietojen vapaalle liikkuvuudelle.

Pääartikkeli

Kohde ja tavoitteet

Esittelyä GDPR-asetuksen rajauksista sekä yleisistä tavoitteista.

Lue artikkeli >

Pääartikkeli

Pääsy tietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus tietää, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan, ja saada lisäksi paljon muuta tietoa henkilötietojen käsittelystä seuraavien periaatteiden mukaan.

Lue artikkeli >

Pääartikkeli

Siirtoperiaatteet

Mikäli henkilötietoja on tarkoitus käsitellä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle siirtämisen jälkeen, niitä voidaan siirtää vain tämän luvun periaatteita noudattamalla, jotta tällä asetuksella taattua luonnollisten henkilöiden henkilötietojen suojan tasoa ei vaaranneta.

Lue artikkeli >

Pääartikkeli

Tietosuojan riittävyys

Henkilötietoja voidaan siirtää ilman erillistä lupaa kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle, jos komissio on erikseen päättänyt, että kyseinen vastaanottaja varmistaa riittävän tietosuojan tason.

Lue artikkeli >

Pääartikkeli

Asianmukaiset suojatoimet

Tämä artikla esittelee suojatoimia, joita on oltava tehtynä, jotta henkilötietoja voidaan siirtää kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle, mikäli vastaanottajan tietosuojaa ei ole erityisesti komissiossa todettu riittäväksi.

Lue artikkeli >

Pääartikkeli

Yritystä koskevat säännöt

Henkilötietojen siirto kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille vaatii asianmukaisia suojatoimia, joista yksi oleellisimmista on yritystä koskevat sitovat säännöt. Nämä säännöt on hyväksytettävä valvontaviranomaisella ja niissä on määritettävä vähintään tässä artiklassa listatut asiat.

Lue artikkeli >

Pääartikkeli

Ei-sallitut siirrot ja luovutukset

Henkilötietojen siirtämistä vaativan kolmannen maan tuomioistuimen tai hallintoviranomaisen päätöksen on perustuttava tämän maan ja unionin väliseen voimassa olevaan kansainväliseen sopimukseen, jotta se voisi olla täytäntöönpanokelpoinen.

Lue artikkeli >

Pääartikkeli

Erityistilanteet

Jos aiemmin tässä luvussa esitellyt tilanteet eivät ole kyseessä, henkilötietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle voidaan suorittaa ainoastaan tämän artiklan esittelemillä edellytyksillä.

Lue artikkeli >

Kommentoi tai kysy muilta!

Katso koko GDPR-asetus >

Katso kaikki blogikirjoitukset >