Tietosuojatieto.fi

Sertifiointi

Sertifiointimekanismeien ja tietosuojasinettien tarkoituksena on osoittaa, että rekisterinpitäjät ja henkilötietojen käsittelijät noudattavat tätä asetusta. Näitä kannustetaan ottamaan käyttöön jäsenvaltioissa ja etenkin unionin tasolla.

Pääartikkeli

Privacy by default / design

GDPR

Rekisterinpitäjän vastuulla on järjestää ne toimenpiteet, jotka tuovat tietosuojaperiaatteet (kuten tietojen minimoinnin) osaksi henkilötietojen käsittelyä ja rekisteröityjen oikeuksia pystytään suojaamaan.

Pääartikkeli

Käsittelyn turvallisuus

GDPR

Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän vastuulla on analysoida henkilötietojen käsittelyn rekisteröidyille aiheuttamaa riskiä ja toteuttaa riskitasoa vastaavan turvallisuustason varmistavat toimenpiteet (kuten henkilötietojen salaus ja henkilöstön koulutus), joita esitellään tässä artiklassa.

Pääartikkeli

Käytännesäännöt

GDPR

GDPR-asetus velvoittaa jäsenvaltioita, valvontaviranomaisia, tietosuojaneuvostoa sekä komissiota edistämään käytännesääntöjen laatimista, jotka voivat helpottaa esimerkiksi eri kokoisten ja eri alojen organisaatioita soveltamaan tätä asetusta asianmukaisesti.

Pääartikkeli

Käytännesääntöjen seuranta

GDPR

Mikäli GDPR:n asianmukaista soveltamista helpottavia käytännesääntöjä muodostuu, niiden noudattamista voi seurata ainoastaan toimija, jolla on käytännesääntöjen kohteen osalta asianmukaisen tason asiantuntemus ja jonka toimivaltainen valvontaviranomainen on akkreditoinut tähän tarkoitukseen.

Pääartikkeli

Sertifiointi

GDPR

Tietosuojaa koskevia sertifiointimekanismeja sekä tietosuojasinettejä ja -merkkejä kannustetaan ottamaan käyttöön erityisesti unionin tasolla. Sertifikaattien tarkoituksena on osoittaa, että kyseisiä käsittelytoimia suoritettaessa noudatetaan tätä asetusta.

Pääartikkeli

Sertifiointielimet

GDPR

Tietosuojaan liittyvän sertifioinnin voi myöntää ja uusia ainoastaan riippumaton ja asiantunteva toimija, jonka joko valvontaviranomainen tai erityinen kansallinen akkreditointelin on akkreditoinut.

Kommentoi tai kysy muilta!

artikkelit aiheittain