Tietosuojatieto.fi

GDPR: 

Periaatteet

Luku 2 esittelee GDPR:n pääperiaatteita mm. henkilötietojen asianmukaiseen käsittelyyn, käsittelyn oikeusperusteisiin ja rekisteröidyltä saatuun suostumukseen liittyen.

Pääartikkeli

Henkilötietojen käsittely

GDPR

Osoitusvelvollisuus on yksi GDPR:n tuomista selkeimmistä uudistuksista. Jokaisen organisaation pitää kyetä osoittamaan noudattavansa seuraavia henkilötietojen käsittelyn periaatteita.

Pääartikkeli

Käsittelyn lainmukaisuus

GDPR

Henkilötietojen käsittelyn on aina perustuttava lailliseen oikeusperusteeseen, joista rekisteröidyltä saatu suostumus ja tarpeellisuus sopimuksen tuottamiseen ovat yleisimmät.

Pääartikkeli

Suostumuksen edellytykset

GDPR

Kun henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyltä saatuun suostumukseen, seuraavien periaatteiden on täytyttävä suostumusprosessissa.

Pääartikkeli

Lapsen suostumus

GDPR

Lasten henkilötietoja suojellaan GDPR-asetuksessa erityisen tarkasti. Seuraavien periaatteiden on täytyttävä käsiteltäessä lasten henkilötietoja suostumukseen perustuen.

Pääartikkeli

Erityiset henkilötiedot

GDPR

Erityisiä henkilötietoryhmiä ovat mm. rotu ja etninen alkuperä tai ammattiliiton jäsenyys. Tällaisia henkilötietoja saa käsitellä ainoastaan tämän artiklan listaamissa tilanteissa.

Pääartikkeli

Rikostuomiot ja rikkomukset

GDPR

Rikostuomioihin ja rikkomuksiin liittyviä henkilötietoja voidaan käsitellä ilman henkilöltä saatua suostumusta, joten tässä artiklassa tarkennataan tämän laillista toteuttamista.

Pääartikkeli

Käsittely ilman tunnistamista

GDPR

Määritelmiä käsittelystä, joka ei edellytä henkilön tunnistamista. Tällaisessa käsittelyssä kaikkia GDPR-asetuksen kohtia ei sovelleta.

Kommentoi tai kysy muilta!

artikkelit aiheittain