Tietosuojatieto.fi

GDPR: 

Erityistilanteet

Tämä luku esittelee erityistilanteita, joissa henkilötietojen käsittelyä koskevat poikkeukselliset määräykset, tai joita jäsenvaltiot voivat omassa lainsäädännössään tarkentaa.

Pääartikkeli

Sananvapaus ja tiedonvälityksen vapaus

GDPR

Jäsenvaltioiden on lainsäädännöllä sovitettava yhteen tämän asetuksen mukainen oikeus henkilötietojen suojaan sekä oikeus sananvapauteen ja tiedonvälityksen vapauteen.

Pääartikkeli

Virallisten asiakirjojen julkisuus

GDPR

Tarkennuksia henkilötietojen käsittelystä virallisten asiakirjojen yhteydessä.

Pääartikkeli

Kansallinen henkilötunnus

GDPR

Jäsenvaltiot voivat halutessaan määritellä tarkemmin kansallisen henkilötunnuksen käsittelyn edellytykset.

Pääartikkeli

Käsittely työsuhteen yhteydessä

GDPR

Jäsenvaltiot voivat tarkentaa sääntöjä työntekijöiden henkilötietojen käsittelystä työsuhteen yhteydessä.

Pääartikkeli

Yleisen edun mukainen käsittely

GDPR

Henkilötietojen käsittely yleisen edun mukaisia arkistointi-, tutkimus- ja tilastointitarkoituksia varten on asetuksessa erityistapaus, joten tällaisen käsittelyn yhteydessä vaadittavia suojatoimia tarkennetaan tässä artiklassa.

Pääartikkeli

Salassapitovelvollisuus

GDPR

Jäsenvaltiot voivat antaa erityissääntöjä valvontaviranomaisten valtuuksista suhteessa rekisterinpitäjiin tai henkilötietojen käsittelijöihin, joita koskee salassapitovelvollisuus.

Pääartikkeli

Kirkko ja uskonnolliset yhdistykset

GDPR

Jos jäsenvaltion kirkot ja uskonnolliset yhdistykset soveltavat tämän asetuksen tullessa voimaan kattavia sääntöjä, jotka koskevat luonnollisten henkilöiden suojaamista henkilötietojen käsittelyssä, näitä sääntöjä voidaan soveltaa edelleen, jos ne saatetaan tämän asetuksen mukaisiksi.

Kommentoi tai kysy muilta!

artikkelit aiheittain