GDPR: 

Erityistilanteet

Tämä luku esittelee erityistilanteita, joissa henkilötietojen käsittelyä koskevat poikkeukselliset määräykset, tai joita jäsenvaltiot voivat omassa lainsäädännössään tarkentaa.

GDPR
Pääartikkeli

Sananvapaus ja tiedonvälityksen vapaus

Jäsenvaltioiden on lainsäädännöllä sovitettava yhteen tämän asetuksen mukainen oikeus henkilötietojen suojaan sekä oikeus sananvapauteen ja tiedonvälityksen vapauteen.

Lue artikkeli >

GDPR
Pääartikkeli

Virallisten asiakirjojen julkisuus

Tarkennuksia henkilötietojen käsittelystä virallisten asiakirjojen yhteydessä.

Lue artikkeli >

GDPR
Pääartikkeli

Kansallinen henkilötunnus

Jäsenvaltiot voivat halutessaan määritellä tarkemmin kansallisen henkilötunnuksen käsittelyn edellytykset.

Lue artikkeli >

GDPR
Pääartikkeli

Käsittely työsuhteen yhteydessä

Jäsenvaltiot voivat tarkentaa sääntöjä työntekijöiden henkilötietojen käsittelystä työsuhteen yhteydessä.

Lue artikkeli >

GDPR
Pääartikkeli

Yleisen edun mukainen käsittely

Henkilötietojen käsittely yleisen edun mukaisia arkistointi-, tutkimus- ja tilastointitarkoituksia varten on asetuksessa erityistapaus, joten tällaisen käsittelyn yhteydessä vaadittavia suojatoimia tarkennetaan tässä artiklassa.

Lue artikkeli >

GDPR
Pääartikkeli

Salassapitovelvollisuus

Jäsenvaltiot voivat antaa erityissääntöjä valvontaviranomaisten valtuuksista suhteessa rekisterinpitäjiin tai henkilötietojen käsittelijöihin, joita koskee salassapitovelvollisuus.

Lue artikkeli >

GDPR
Pääartikkeli

Kirkko ja uskonnolliset yhdistykset

Jos jäsenvaltion kirkot ja uskonnolliset yhdistykset soveltavat tämän asetuksen tullessa voimaan kattavia sääntöjä, jotka koskevat luonnollisten henkilöiden suojaamista henkilötietojen käsittelyssä, näitä sääntöjä voidaan soveltaa edelleen, jos ne saatetaan tämän asetuksen mukaisiksi.

Lue artikkeli >

Kommentoi tai kysy muilta!

Katso koko GDPR-asetus >

Katso kaikki blogikirjoitukset >