Yleinen etu

Henkilötietojen käsittelyä voidaan tehdä GDPR-asetuksen mukaan esimerkiksi ilman henkilön suostumusta, kun se on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi (esim. arkistointi- tai tieteelliset tutkimustarkoitukset) tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi.

GDPR
Pääartikkeli

Rikostuomiot ja rikkomukset

Rikostuomioihin ja rikkomuksiin liittyviä henkilötietoja voidaan käsitellä ilman henkilöltä saatua suostumusta, joten tässä artiklassa tarkennataan tämän laillista toteuttamista.

Lue artikkeli >

Pääartikkeli

Ilmoitus (tiedot muusta lähteestä)

Yksityiskohtainen yhteenveto tiedoista, jotka rekisterinpitäjän on esitettävä rekisteröidylle, kun hänen henkilötietojaan lisätään rekisteriin muusta lähteestä, kuin häneltä itseltään.

Lue artikkeli >

Pääartikkeli

Vastustamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, kun käsittely perustuu yleiseen tai oikeutettuun etuun, jolloin käsittelyä saadaan jatkaa vain huomattavan tärkeän syyn turvin.

Lue artikkeli >

Pääartikkeli

Rajoitukset

Rekisteröidyn oikeuksista voidaan tinkiä ainoastaan tämän artiklan esittelemien asioiden turvaamiseksi.

Lue artikkeli >

GDPR
Pääartikkeli

Yleisen edun mukainen käsittely

Henkilötietojen käsittely yleisen edun mukaisia arkistointi-, tutkimus- ja tilastointitarkoituksia varten on asetuksessa erityistapaus, joten tällaisen käsittelyn yhteydessä vaadittavia suojatoimia tarkennetaan tässä artiklassa.

Lue artikkeli >

Kommentoi tai kysy muilta!

Katso koko GDPR-asetus >

Katso kaikki blogikirjoitukset >