Tietosuojatieto.fi

GDPR: 

Muut säädökset

Muita säädöksiä asetuksen täytäntöönpanosta.

Pääartikkeli

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

GDPR

Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

Pääartikkeli

Komiteamenettely

GDPR

Komiteamenettelyä käytetään silloin, kun EU:n säädöksen (kuten GDPR) täytäntöönpanovalta on siirretty komissiolle. EU-maiden edustajista koostuva komitea avustaa komissiota täytäntöönpanotoimenpiteiden määrittelyssä. Tässä artiklassa tarkennuksia komiteamenettelyn toteuttamisesta.

Kommentoi tai kysy muilta!

artikkelit aiheittain