GDPR: 

Loppusäännökset

GDPR-asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa 25 päivästä toukokuuta 2018. Tässä luvussa esitellään vielä suhteet muutamiin tärkeimpiin muihin direktiiveihin.

GDPR
Pääartikkeli

Direktiivin 95/46/EY kumoaminen

Aiempi direktiivi "yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta" kumoutuu 25.5.2018, samana päivänä kun siirtymäaika GDPR-asetuksen soveltamiseen päättyy.

Lue artikkeli >

GDPR
Pääartikkeli

Suhde direktiiviin 2002/58/EY

"Henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla" säätävä direktiivi jää voimaan eikä GDPR tuo lisävelvoitteita käsittelyn osalta, joissa on noudatettava tässä direktiivissä säädettyjä erityisiä velvoitteita.

Lue artikkeli >

GDPR
Pääartikkeli

Suhde aiempiin sopimuksiin

Kansainväliset sopimukset, joissa edellytetään henkilötietojen siirtoa kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille, ovat edelleen voimassa, kunnes ne muutetaan, korvataan tai kumotaan.

Lue artikkeli >

GDPR
Pääartikkeli

Komission kertomukset

Komissio toimittaa Euroopan parlamentille joka neljäs vuosi kertomuksen tämän asetuksen arvioinnista ja uudelleentarkastelusta.

Lue artikkeli >

GDPR
Pääartikkeli

Muiden tietosuojasäädösten tarkastelu

Komissio esittää tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksia unionin muiden henkilötietojen suojaa koskevien säädösten muuttamiseksi, jotta varmistetaan yhtenäinen luonnollisten henkilöiden suojelu henkilötietojen käsittelyssä.

Lue artikkeli >

GDPR
Pääartikkeli

Voimaantulo ja soveltaminen

GDPR-asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa 25 päivästä toukokuuta 2018.

Lue artikkeli >

Kommentoi tai kysy muilta!

Katso koko GDPR-asetus >

Katso kaikki blogikirjoitukset >