Tietosuojatieto.fi

GDPR: 

Loppusäännökset

GDPR-asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa 25 päivästä toukokuuta 2018. Tässä luvussa esitellään vielä suhteet muutamiin tärkeimpiin muihin direktiiveihin.

Pääartikkeli

Direktiivin 95/46/EY kumoaminen

GDPR

Aiempi direktiivi "yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta" kumoutuu 25.5.2018, samana päivänä kun siirtymäaika GDPR-asetuksen soveltamiseen päättyy.

Pääartikkeli

Suhde direktiiviin 2002/58/EY

GDPR

"Henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla" säätävä direktiivi jää voimaan eikä GDPR tuo lisävelvoitteita käsittelyn osalta, joissa on noudatettava tässä direktiivissä säädettyjä erityisiä velvoitteita.

Pääartikkeli

Suhde aiempiin sopimuksiin

GDPR

Kansainväliset sopimukset, joissa edellytetään henkilötietojen siirtoa kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille, ovat edelleen voimassa, kunnes ne muutetaan, korvataan tai kumotaan.

Pääartikkeli

Komission kertomukset

GDPR

Komissio toimittaa Euroopan parlamentille joka neljäs vuosi kertomuksen tämän asetuksen arvioinnista ja uudelleentarkastelusta.

Pääartikkeli

Muiden tietosuojasäädösten tarkastelu

GDPR

Komissio esittää tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksia unionin muiden henkilötietojen suojaa koskevien säädösten muuttamiseksi, jotta varmistetaan yhtenäinen luonnollisten henkilöiden suojelu henkilötietojen käsittelyssä.

Pääartikkeli

Voimaantulo ja soveltaminen

GDPR

GDPR-asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa 25 päivästä toukokuuta 2018.

Kommentoi tai kysy muilta!

artikkelit aiheittain