Oikeussuoja

Oikeussuoja tarkoittaa kansalaisen suojaa valtion ja toisten kansalaisten tekemiä oikeudenloukkauksia vastaan. Tietosuoja-asetuksen näkökulmasta rekisteröidyllä on oikeussuojakeinoja viranomaisia ja rekisterinpitäjiä vastaan.

Pääartikkeli

Oikeus valittaa viranomaiselle

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus alueensa valvontaviranomaiselle, jos rekisteröidyn mielestä häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tätä asetusta.

Lue artikkeli >

Pääartikkeli

Oikeussuoja viranomaista vastaan

Tarkennuksia oikeuksista tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin viranomaista vastaan eri tilanteissa.

Lue artikkeli >

Pääartikkeli

Oikeussuoja rekisterinpitäjää vastaan

Tarkennuksia oikeuksista tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin rekisterinpitäjää tai henkilötietojen käsittelijää vastaan eri tilanteissa.

Lue artikkeli >

Pääartikkeli

Rekisteröityjen edustaminen

Rekisteröidyllä on oikeus valtuuttaa asianmukaisesti perustettu, voittoa tavoittelematon järjestö tai yhdistys, tekemään valitus puolestaan ja käyttämään puolestaan 77, 78 ja 79 artiklassa tarkoitettuja oikeuksia.

Lue artikkeli >

Pääartikkeli

Vastuu ja korvaukset

Jos henkilölle aiheutuu tämän asetuksen rikkomisesta aineellista tai aineetonta vahinkoa, hänellä on oikeus saada korvaus. Ensisijaisesti vastuussa ovat kaikki rekisterinpitäjät, jotka ovat osallistuneet tietojenkäsittelyyn. Henkilötietojen käsittelijä on vastuussa vain, jos se ei ole noudattanut tämän asetuksen velvoitteita henkilötietojen käsittelijälle tai rekisterinpitäjän ohjeita.

Lue artikkeli >

Kommentoi tai kysy muilta!

Katso koko GDPR-asetus >

Katso kaikki blogikirjoitukset >