Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaava mm. valvoo tietosuoja-asetuksen noudattamista ja antaa neuvoja sen soveltamisessa.

GDPR
Pääartikkeli

Vaikutustenarviointi

Jos tietyntyyppinen henkilötietojen käsittely aiheutaa rekisteröidyn kannalta korkean riskin, rekisterinpitäjän on ennen käsittelyä toteutettava arviointi suunniteltujen käsittelytoimien vaikutuksista henkilötietojen suojalle.

Lue artikkeli >

GDPR
Pääartikkeli

Tietosuojavastaavan nimittäminen

Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän on tämän artiklan mukaisissa tilanteissa nimitettävä tietosuojavastaava, joka mm. seuraa ja neuvoo tämän asetuksen noudattamisessa.

Lue artikkeli >

GDPR
Pääartikkeli

Tietosuojavastaavan asema

Tietosuojavastaava on monin puolin erityisasemassa tehtävänsä vuoksi. Häntä ei esimerkiksi saa neuvoa tehtävissään eikä rangaista tehtäviensä hoitamisesta.

Lue artikkeli >

GDPR
Pääartikkeli

Tietosuojavastaavan tehtävät

Tietosuojavastaava neuvoo ja antaa tietoa tämän asetuksen noudattamiseen liittyen ja hänellä on oltava hoidettavanaan ainakin tämän artiklan mukaiset tehtävät.

Lue artikkeli >

Kommentoi tai kysy muilta!

Katso koko GDPR-asetus >

Katso kaikki blogikirjoitukset >