Tietosuojatieto.fi

Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaava mm. valvoo tietosuoja-asetuksen noudattamista ja antaa neuvoja sen soveltamisessa.

Pääartikkeli

Vaikutustenarviointi

GDPR

Jos tietyntyyppinen henkilötietojen käsittely aiheutaa rekisteröidyn kannalta korkean riskin, rekisterinpitäjän on ennen käsittelyä toteutettava arviointi suunniteltujen käsittelytoimien vaikutuksista henkilötietojen suojalle.

Pääartikkeli

Tietosuojavastaavan nimittäminen

GDPR

Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän on tämän artiklan mukaisissa tilanteissa nimitettävä tietosuojavastaava, joka mm. seuraa ja neuvoo tämän asetuksen noudattamisessa.

Pääartikkeli

Tietosuojavastaavan asema

GDPR

Tietosuojavastaava on monin puolin erityisasemassa tehtävänsä vuoksi. Häntä ei esimerkiksi saa neuvoa tehtävissään eikä rangaista tehtäviensä hoitamisesta.

Pääartikkeli

Tietosuojavastaavan tehtävät

GDPR

Tietosuojavastaava neuvoo ja antaa tietoa tämän asetuksen noudattamiseen liittyen ja hänellä on oltava hoidettavanaan ainakin tämän artiklan mukaiset tehtävät.

Kommentoi tai kysy muilta!

artikkelit aiheittain