Seuraamukset

Valvontaviranomainen voi määrätä erilaisia seuraamuksia, mikäli tietosuoja-asetuksen vaatimukset eivät täyty organsiaation toiminnassa.

Pääartikkeli

Valtuudet

Tarkennuksia valvontaviranomaisen valtuuksista erilaisissa tutkinta-, toimivalta-, hyväksymis- ja neuvontatarpeissa. Jäsenvaltiokohtaisesti valvontaviranomaisen valtuuksia voidaan laajentaa.

Lue artikkeli >

Pääartikkeli

Vastuu ja korvaukset

Jos henkilölle aiheutuu tämän asetuksen rikkomisesta aineellista tai aineetonta vahinkoa, hänellä on oikeus saada korvaus. Ensisijaisesti vastuussa ovat kaikki rekisterinpitäjät, jotka ovat osallistuneet tietojenkäsittelyyn. Henkilötietojen käsittelijä on vastuussa vain, jos se ei ole noudattanut tämän asetuksen velvoitteita henkilötietojen käsittelijälle tai rekisterinpitäjän ohjeita.

Lue artikkeli >

Pääartikkeli

Sakkojen yleiset edellytykset

Valvontaviranomaisilla on huomautusten ja muiden valtuuksien lisäksi mahdollisuus määrätä kussakin tapauksessa hallinnollisia sakkoja. Sakkojen määräytymisessä huomioidaan tämän artiklan näkökulmat ja niiden suuruus on enintään 20 000 000 euroa, tai neljä prosenttia yrityksen edeltävän tilikauden vuotuisesta kokonaisliikevaihdosta sen mukaan, kumpi näistä on suurempi.

Lue artikkeli >

Pääartikkeli

Seuraamukset

Jäsenvaltioiden on vahvistettava tehokkaat säännöt asetuksen rikkomisesta etenkin niille osille, joihin ei artiklan 83 nojalla sovelleta hallinnollisia sakkoja.

Lue artikkeli >

Kommentoi tai kysy muilta!

Katso koko GDPR-asetus >

Katso kaikki blogikirjoitukset >