Osoitusvelvollisuus

Rekisterinpitäjä on pystyttävä osoittamaan esimerkiksi viranomaisille, että esimerkiksi henkilötietojen käsittelyn periaatteita (tietojen minimointi, turvallisuus, täsmällisyys, jne.) on noudatettu.

GDPR
Pääartikkeli

Henkilötietojen käsittely

Osoitusvelvollisuus on yksi GDPR:n tuomista selkeimmistä uudistuksista. Jokaisen organisaation pitää kyetä osoittamaan noudattavansa seuraavia henkilötietojen käsittelyn periaatteita.

Lue artikkeli >

GDPR
Pääartikkeli

Rekisterinpitäjän vastuu

Rekisterinpitäjän vastuulla on järjestää yleisesti ne toimenpiteet ja toimintaperiaatteet, jotka varmistavat tämän asetuksen noudattamisen ja sen, että asetuksen noudattaminen pystytään osoittamaan.

Lue artikkeli >

GDPR
Pääartikkeli

Privacy by default / design

Rekisterinpitäjän vastuulla on järjestää ne toimenpiteet, jotka tuovat tietosuojaperiaatteet (kuten tietojen minimoinnin) osaksi henkilötietojen käsittelyä ja rekisteröityjen oikeuksia pystytään suojaamaan.

Lue artikkeli >

GDPR
Pääartikkeli

Alaisten tietojenkäsittely

Kaiken henkilötietojen käsittelyn, joka tapahtuu rekisterinpitäjän lukuun, on tapahduttava rekisterinpitäjän ohjeiden mukaisesti.

Lue artikkeli >

GDPR
Pääartikkeli

Käsittelyn turvallisuus

Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän vastuulla on analysoida henkilötietojen käsittelyn rekisteröidyille aiheuttamaa riskiä ja toteuttaa riskitasoa vastaavan turvallisuustason varmistavat toimenpiteet (kuten henkilötietojen salaus ja henkilöstön koulutus), joita esitellään tässä artiklassa.

Lue artikkeli >

Kommentoi tai kysy muilta!

Katso koko GDPR-asetus >

Katso kaikki blogikirjoitukset >