Tietosuojatieto.fi

Osoitusvelvollisuus

Rekisterinpitäjä on pystyttävä osoittamaan esimerkiksi viranomaisille, että esimerkiksi henkilötietojen käsittelyn periaatteita (tietojen minimointi, turvallisuus, täsmällisyys, jne.) on noudatettu.

Pääartikkeli

Henkilötietojen käsittely

GDPR

Osoitusvelvollisuus on yksi GDPR:n tuomista selkeimmistä uudistuksista. Jokaisen organisaation pitää kyetä osoittamaan noudattavansa seuraavia henkilötietojen käsittelyn periaatteita.

Pääartikkeli

Rekisterinpitäjän vastuu

GDPR

Rekisterinpitäjän vastuulla on järjestää yleisesti ne toimenpiteet ja toimintaperiaatteet, jotka varmistavat tämän asetuksen noudattamisen ja sen, että asetuksen noudattaminen pystytään osoittamaan.

Pääartikkeli

Privacy by default / design

GDPR

Rekisterinpitäjän vastuulla on järjestää ne toimenpiteet, jotka tuovat tietosuojaperiaatteet (kuten tietojen minimoinnin) osaksi henkilötietojen käsittelyä ja rekisteröityjen oikeuksia pystytään suojaamaan.

Pääartikkeli

Alaisten tietojenkäsittely

GDPR

Kaiken henkilötietojen käsittelyn, joka tapahtuu rekisterinpitäjän lukuun, on tapahduttava rekisterinpitäjän ohjeiden mukaisesti.

Pääartikkeli

Käsittelyn turvallisuus

GDPR

Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän vastuulla on analysoida henkilötietojen käsittelyn rekisteröidyille aiheuttamaa riskiä ja toteuttaa riskitasoa vastaavan turvallisuustason varmistavat toimenpiteet (kuten henkilötietojen salaus ja henkilöstön koulutus), joita esitellään tässä artiklassa.

Kommentoi tai kysy muilta!

artikkelit aiheittain