Automaattinen henkilötietojen käsittely

Kun henkilötietoja käsitellään, tai niiden pohjalta tehdään päätöksiä, automaattisesti, tiettyjä yksilönsuojaa varmistavia määräyksiä sovelletaan tiukemmin.

Pääartikkeli

Oikeus tietojen siirtämiseen

Kun henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen tai suoritetaan automaattisesti, rekisteröidyllä on oikeus saada tietonsa ja siirtää tietonsa toiselle rekisterinpitäjälle estämättä.

Lue artikkeli >

Pääartikkeli

Automatisoidut yksittäispäätökset

Kun henkilötietojen avulla tehdään automaattisia päätöksiä (esim. profilointi), rekisteröidyllä on erityisen vahvat oikeudet riitauttaa tehty päätös ja jopa estää automaattinen käsittely.

Lue artikkeli >

GDPR
Pääartikkeli

Vaikutustenarviointi

Jos tietyntyyppinen henkilötietojen käsittely aiheutaa rekisteröidyn kannalta korkean riskin, rekisterinpitäjän on ennen käsittelyä toteutettava arviointi suunniteltujen käsittelytoimien vaikutuksista henkilötietojen suojalle.

Lue artikkeli >

Kommentoi tai kysy muilta!

Katso koko GDPR-asetus >

Katso kaikki blogikirjoitukset >